Helicobacter Pylori-eradicatie II en III

Tweedelijns – derdelijns therapieschema
 

Wegens een eerder vastgestelde bacterie in de maag (Helicobacter pylori) heeft u een eerstelijns eradicatieschema (amoxycilline en clarithromycine) gedurende 10 dagen ingenomen. Ondanks deze behandeling is het mogelijk dat de bacterie nog niet gedood werd. Uw huisarts zal ongeveer een week na het uitvoeren van de endoscopie het resultaat van de controle maagbiopten ontvangen. Gelieve uw huisarts te contacteren om dit met u bespreken om zo nodig één van de volgende schema’s voor te schrijven. Om zekerheid te hebben, gebeurt best na een maand een controle gastroscopie voor nieuwe biopsies ter bevestiging van het uitroeien van de bacterie. Hierbij zuurremmer te stoppen 7 dagen vooraf,

 

Tweedelijns eradicatieschema gedurende 10 dagen:

 

Naam geneesmiddel

8 uur

12 uur

16 uur

20 uur

Bismuth-zout 400 mg (magistraal)

X

-

X

-

Tetracycline hydrochloride 500 mg (magistraal)

X

X

X

X

Metronidazole 500 mg

X

X

X

-

Zuurremmer (Nexiam 20, Omeprazole 20, Lansoprazole 30, Pantozol 40, Zurcale 40)

X

-

X

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als alternatief bestaat er ook een combinatie preparaat dat de drie soorten antibiotica bevat in één tablet.  Dat kan gebruiksvriendelijker zijn.

 

Derdelijns eradicatieschema gedurende 10 dagen:

Naam geneesmiddel

8 uur

18 uur

Amoxy-clav 875 mg

X

X

Metronidazole 500 mg

X

X

Levofloxacine 500 mg

X

X

Zuurremmer (Nexiam 20, Omeprazole 20, Lansoprazole 30, Pantozol 40, Zurcale 40)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opm: Ook na deze antibiotica blijft het risico bestaan dat de bacterie nog niet werd uitgeroeid. Daarom dient u 1 à 2 maand na inname van de antibiotica een controle te plannen ter bevestiging van het uitroeien van de bacterie. Deze controle kan gebeuren dmv een ademtest ofwel dmv een nieuwe gastroscopie met biopsies.  Best wordt hiervoor de zuurremmer een week tevoren onderboken. Zonodig zal een 3° lijns-therapie voorgeschreven moeten worden.