Ambulant

Alle ambulante verstrekkingen worden rechtstreeks aangerekend aan de patiënt.  De betaling kan ter plaatse gebeuren dmv een bankkaart (Bancontact) of evt met de smartphone (Payconic).  De artsen hanteren honoraria geheel comform de RIZIV tarieven.
 
Volgende ambulante onderzoeken kunnen worden gepland in het ziekenhuis

 

Ambulante onderzoeken in ziekenhuis
consultatie
gastroscopie
proctologisch onderzoek
lactose ademtest
24-uurs pH-impedantie meting
 
In het hoofdstuk infobrochures vindt u meer informatie per onderzoek

In bijlage vindt u het patiëntenboekje. Dit bevat uw persoonlijk dossier (medische voorgeschiedenis, medikatielijst, informed consent). Gelieve dit af te drukken en volledig ingevuld mee te brengen.

Minstens in te vullen en mee te brengen zijn: medicatielijst en informed consent