Hospitalisatie

Hospitalisatie wil zeggen een observatie met minimum één overnachting. Hierbij zal de arts dagelijks een patiëntenbezoek brengen op de kamer, in de loop van de voormiddag. Dagelijks zullen de uitgevoerde onderzoeken besproken worden en wordt de patient op de hoogte gehouden worden van de resultaten. Familie kan eveneens gesproken worden, doch enkel op afspraak.

Volgende onderzoeken kunnen worden gepland tijdens hospitalisatie
Gastroscopie
Coloscopie
ERCP
Plaatsing PEG-sonde
Proctologisch onderzoek
Leverbiopsie
Video dundarmcapsule
 
In het hoofdstuk infobrochures vindt u meer informatie per onderzoek

In bijlage vindt u het patiëntenboekje. Dit bevat uw persoonlijk dossier (medische voorgeschiedenis, medikatielijst, informed consent). Gelieve dit af te drukken en volledig ingevuld mee te brengen.

Minstens in te vullen en mee te brengen zijn: medicatielijst en informed consent