Neuro-endocriene tumoren

Neuro-endocriene tumoren

Neuro-endocriene tumoren zijn een zeldzame vorm van kanker die zich ontwikkelen uit cellen die in staat zijn verscheidene hormonen, die verschillende lichaamsfuncties regelen, aan te maken en af te scheiden. Jaarlijks krijgen ongeveer vijf op 100.000 personen een nieuwe diagnose van neuro-endocriene tumor. De incidentie van neuro-endocriene tumoren neemt niettemin in aanzienlijke mate toe en is de afgelopen dertig jaar meer dan verviervoudigd. De juiste diagnose wordt vaak te laat gesteld, omdat de tumoren te weinig bekend zijn, alsook door de vage klachten en de sluipende ontwikkeling van dit type kanker. Daarnaast vergen ze ook een heel specifieke diagnostische aanpak en behandeling. Die combinatie maakt dat deze zeldzame kanker een grote uitdaging vormt voor de klinische praktijk. 

 

Behandeling

De behandeling varieert naargelang het type tumor. Vaak is dit een combinatie van operatie en chemotherapie. Daarnaast behandelen we patiënten steeds vaker met andere antitumorale geneesmiddelen die de groei van de kankercel aan banden leggen (beschikbaar in pilvorm). Relatief nieuw is de behandeling PRRT, de ‘Peptide Receptor Radionuclide Therapy’, waarbij de patiënt het radioactief gemarkeerde hormoon somatostatine krijgt toegediend. Dat hormoon komt uiteindelijk in de tumorcellen terecht waarna de radioactieve stof die eraan gekoppeld is, de kanker te lijf gaat. Bij patiënten met uitzaaiingen kan dat de levensduur aanzienlijk verlengen

 

NETwerk

Ook mensen met een zeldzame vorm van kanker waar ziekenhuizen weinig mee in aanraking komen, verdienen de beste zorg. Vanuit dit idee werd een ziekenhuisnetwerk opgericht, waarbinnen patiënten met (het vermoeden van) een neuro-endocriene tumor uniform besproken en behandeld worden. Door kennis- en informatiedeling willen de deelnemende ziekenhuizen, met UAntwerpen als academische partner, zorgen dat patiënten toegang krijgen tot alle expertise die in het volledige netwerk aanwezig is. Omdat het aan de hoogste internationale normen voldoet, ontving het NETwerk in 2017 het Europese label voor ‘Center of Excellence’. Slechts 42 centra verspreid over Europa kregen tot nog toe deze erkenning. Het NETwerk is het eerste erkende centrum in Europa dat ziekenhuisoverschrijdend werkt. Het is het tweede centrum in België dat het label ontvangt na Gasthuisberg Leuven. 

Dr. M. Ulenaers is de arts die vanuit AZ Heilige Familie te Reet  hieraan deelneemt.