Multidisciplinair Oncologisch Consult

Geheel conform de wetgeving met betrekking tot het Zorgprogramma Oncologie, wordt elke oncologische diagnose multidisciplinair besproken.  Meer bepaald is er een wekelijkse vergadering (Multidisciplinair Oncologisch Consult, kortweg MOC genaamd) waarbij de diagnose en het beleid van elke patiënt besproken wordt. 

Wie neemt deel aan het MOC?

- de maagdarmspecialist: Dr. M. Craninx en Dr. M. Ulenaers,  eventueel ook Dr. L. Marchal  of Dr. H. Couckuyt.

- de medisch oncoloog: Dr. K. De Block of Dr. M. Rasschaert

- de radiotherapeut: Dr. D. De Bal

- de abdominaal chirurg: Dr. J. Croonenborghs, Dr. M. De Coninck, Dr. M. De Schepper

- de patholoog-anatoom: Dr. H. Van Dijck, Dr. G. Jacomen, Dr. S. Delvaux, Dr. V. Schelfhout, Dr. J. Bruyneel

- de radioloog: Dr. J-L. Storms, Dr. P. Monheim, Dr. D. Kluyskens, Dr. M. Torfs

- de specialist Nucleaire geneeskunde: Dr. J-P. Straatman.

- Ook uw huisarts wordt steeds bij deze bespreking uitgenodigd. De huisarts krijgt

systematisch ook een verslag van de bespreking.

 

De “super”-specialist:

Voor superspecialistische adviezen en eventuele nog niet beschikbare chemotherapeutica (studie-medicatie), wordt de patiënt (eventueel ook voor “second opinion” = tweede advies) verwezen naar Prof. Dr. M. Peeters  (dienshoofd Medische Oncologie, Digestief Oncoloog te UZ Antwerpen) of Prof. Dr. E. Van Cutsem (Digestieve Oncologie, UZ Leuven).

Op eenvoudige vraag kan de patiënt naar de door hem verkozen andere specialist verwezen worden en zal het ganse medisch dossier aan de patiënt overhandigd worden.