Leververvetting

NASH

Leververvetting is een overmatige ophoping van vetten in de levercellen.  Soms is de oorzaak van leververvetting niet bekend. Leververvetting geeft meestal geen symptomen. In zeldzame gevallen veroorzaakt de ziekte geelzucht, misselijkheid, braken en een gevoelige buik.

Bij lichamelijk onderzoek bestaat het vermoeden van leververvetting als er een vergrote lever zonder andere symptomen wordt geconstateerd. De diagnose kan worden bevestigd door een leverbiopsie voor microscopisch onderzoek.

Een overmaat aan vet in de lever is op zich geen ernstig probleem. De behandeling richt zich op het wegnemen van de oorzaak of op de bestrijding van de onderliggende aandoening. Herhaaldelijke beschadiging van de lever door toxische stoffen als alcohol kan er uiteindelijk toe leiden dat leververvetting overgaat in cirrose.

Oorzaken:

  • obesitas
  • diabetes mellitus
  • chemische stoffen en geneesmiddelen (zoals alcohol, corticosteroïden, tetracyclinen, valproïnezuur, methotrexaat, azathioprine)
  • ondervoeding en eiwittekort in het dieet
  • zwangerschap
  • bypassoperatie van de dunne darm
  • lipidenstoornissen
  • langdurige intraveneuse voeding