Leverkanker

Een hepatocellullair carcinoma (levercelcarcinoom, HCC) is een gezwel dat primair in de levercellen begint (en dus geen secundaire uitzaaiing van een primair gezwel buiten de lever). Dit is de meest voorkomende vorm van kanker die in de lever beginnen (primaire leverkanker). De kans op HCC neemt fors toe bij alcoholische levercirrose, bij een chronische hepatitis-B-infectie of een chronische hepatitis-C-infectie. Ook andere vormen van cirrose vormen een risico alsook bij een ijzerstapelingsziekte (hemochromatose).

Symptomen

Meestal bestaan de eerste symptomen uit buikpijn, gewichtsverlies en/of een voelbare grote massa in de rechter bovenbuik.

Diagnose

Biochemisch bepalen van alfa-foetoproteïne in het bloed. Met behulp van echografie of computertomografie (CT) of MRI (Magnetic Resonance Imaging) kan men soms tumoren ontdekken die nog geen symptomen hebben veroorzaakt. De diagnose kan worden bevestigd door een leverbiopsie, doch dit kan niet altijd worden gedaan vanwege de kans op tumor-soiling in het naaldtraject.

Prognose en behandeling

De prognose voor patiënten is meestal slecht, omdat de tumor vaak te laat wordt ontdekt. Soms kan de tumor toch heelkundig worden verwijderd (of in geselcteerde gevallen zelfs levertransplantatie). Nu bestaat er ook meerdere (perorale) chemotherapeutica dat hun  efficiêntie bij deze ziekte duidelijk hebben  aangetoond en terugbetaald worden

Via laparoscopische technieken kan de tumor ook behandeld worden met radiofrequentie ablatie (RFA) of lokale alcoholisatie.

Lokaal (via de lokale bloedvaten) toedienen van een chemotherapeuticum (met embolisatie) kan soms ook stabilisatie van het letsel bekomen.