Leveradenoma

Een leveradenoom is een veelvoorkomende, goedaardige levertumor. Leveradenomen komen vooral voor bij vrouwen, waarschijnlijk omdat orale anticonceptie het risico van een dergelijke tumor vergroot. Deze tumoren veroorzaken meestal geen symptomen, waardoor de meeste onopgemerkt blijven. Adenomen die door orale anticonceptie zijn ontstaan, verdwijnen vaak weer wanneer de vrouw het middel niet meer gebruikt. In zeer zeldzame gevallen kan een adenoom in een kwaadaardige tumor ontaarden.