Digestieve oncologie

 

Wat is Digestieve Oncologie?

Deze term behelst de kennis, de diagnosestelling en de therapie van de kwaadaardige gezwellen van het maagdarmstelsel.  Het betreft hier dus alle kankers van de slokdarm, de maag, de dundarm en vooral de dikdarm (= colon + rectum of endeldarm) zowel als van het pancreas (alvleesklier), de lever, de galblaas en de galwegen.  Het AZ Heilige familie heeft een BasisZorgprogramma Oncologie met een oncologisch samenwerkingsverband met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA).  In België en in de meeste Europese landen, gelden algemene regels met betrekking tot de aard en de toediening van cytostatica (= antitumorale medicatie = chemotherapie). Het betreft hier algemeen geldende guidelines (= richtlijnen) met betrekking tot diagnose en therapie van gezwelziekten), die in het Multidisciplinair Oncologisch Handboek (MOH) opgenomen zijn.  Dit werd in samenspraak met het UZA en verschillende Antwerpse ziekenhuizen opgemaakt en geldt dan ook in alle ziekenhuizen met een Zorgprogramma Oncologie.  Dit MOH is voor elkeen -op eenvoudige vraag- raadpleegbaar.  Ook worden via Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC, zie verderop) alle patiënten met oncologische diagnose multidisciplinair besproken (= met dokters van alle verschillende betrokken specialismen) en het beleid wordt getoetst aan de hogervermelde guidelines van het MOH.

 

Wie beoefent als arts de Digestieve Oncologie?

De orgaanspecialist, in dit geval de maagdarmspecialist, die dit behandelt, heeft –na zijn opleiding in Inwendige Geneeskunde en opleiding tot gastroenteroloog (= maagdarms-pecialist)  een Bijzondere Bekwaming in de Medische Oncologie (= Gezwelziekten)  verkregen.  In ons ziekenhuis zijn  dit Dr. M. Craninx en dr M. Ulenaers.  Dr. M. Craninx is ook de coördinator van het BasisZorgprogramma Oncologie van het AZ Heilige Familie.  Dr. M. Craninx behandelt vooral de colorectale tumoren (dikke darm-gezwellen).  Dr. M. Ulenaers behandelt vooral de gezwellen van slokdarm en maag, lever, galblaas, galwegen en pancreas. Zij maakt ook deel uit van de samenwerking van 9 verschillende ziekenhuizen rond neuro-endocriene tumoren.

 

Waar gebeurt wat?

- Chemotherapie:  Dr. M. Craninx/ Dr. M. Ulenaers  zullen zorgen voor de toediening van de chemotherapie, meestal in daghospitalisatie, in samenspraak met de collega’s oncologie Dr. De Block Katrien (Medisch Oncologe in UZA en AZ Sint Maarten) en dr. M. Rasschaert (Medisch Oncologe in  UZA)

- Radiotherapie:  Bij noodzaak tot bestraling (= radiotherapie), zal de patiënt in het ziekenhuis gezien worden door Dr. D. De Bal (bestralingsspecialiste = radiotherapeute).  Voor de bestraling zelf zal de patiënt verwezen worden naar het AZ St Maarten.

 

Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC):

Geheel conform de wetgeving met betrekking tot het Zorgprogramma Oncologie, wordt elke oncologische diagnose multidisciplinair besproken.  Meer bepaald is er een wekelijkse vergadering (Multidisciplinair Oncologisch Consult, kortweg MOC genaamd) waarbij de diagnose en het beleid van elke patiënt besproken wordt. 

Wie neemt deel aan het MOC?

- de maagdarmspecialist: Dr. M. Craninx en Dr. M. Ulenaers,  eventueel ook Dr. L. Marchal  of Dr. H. Couckuyt.

- de medisch oncoloog: Dr. K. De Block of Dr. M. Rasschaert

- de radiotherapeut: Dr. D. De Bal

- de abdominaal chirurg: Dr. J. Croonenborghs, Dr. M. De Coninck, Dr. M. De Schepper

- de patholoog-anatoom: Dr. H. Van Dijck, Dr. G. Jacomen, Dr. S. Delvaux, Dr. V. Schelfhout, Dr. J. Bruyneel

- de radioloog: Dr. J-L. Storms, Dr. P. Monheim, Dr. D. Kluyskens, Dr. M. Torfs

- de specialist Nucleaire geneeskunde: Dr. J-P. Straatman.

- Ook uw huisarts wordt steeds bij deze bespreking uitgenodigd. De huisarts krijgt systematisch ook een verslag van de bespreking.

 

De “super”-specialist:

Voor superspecialistische adviezen en eventuele nog niet beschikbare chemotherapeutica (studie-medicatie), wordt de patiënt (eventueel ook voor “second opinion” = tweede advies) verwezen naar Prof. Dr. M. Peeters  (dienshoofd Medische Oncologie, Digestief Oncoloog te UZ Antwerpen) of Prof. Dr. E. Van Cutsem (Digestieve Oncologie, UZ Leuven).  Op eenvoudige vraag kan de patiënt naar de door hem verkozen andere specialist verwezen worden en zal het ganse medisch dossier aan de patiënt overhandigd worden.