Barrett

Tijdens de gastroscopie werd bij u MOGELIJK een 'speciale' ontsteking van de slokdarm vastgesteld: "BARRETT"-slokdarm. Deze diagnose wordt bij de gastroscopie vermoed; de bevestiging ervan dient microscopisch te gebeuren op basis van de genomen biopsies (de meest recente pathologische beschrijving is "columnar lined epithelium (CLE) met intestinale metaplasie (IM)"). Daarom dient u ter bespreking van het microscopisch verslag de huisarts een week na het onderzoek te contacteren.

Deze Barrett-ontsteking is het gevolg van reeds lang bestaande terugvloei van maagzuur tot in de slokdarm en deze is onomkeerbaar. Daarom zal uw arts u zuurremmende medicatie voorschrijven en zal u best een aantal dieetmaatregelen in acht nemen, ihb niet eten noch drinken vanaf 2-3 uur voor het slapen gaan.

Deze Barrett-slokdarm dient van nabij opgevolgd, omdat er een enigszins verhoogd risico bestaat op evolutie naar slokdarmkanker. De kans op slokdarmkanker is ongeveer 50 keer verhoogd tov mensen die deze ontsteking niet hebben. Dit mag u niet alarmeren, daar er slechts 5 op duizend mensen met Barrett-slokdarm per jaar slokdarmkanker ontwikkelen.

Het is dus wel van zéér groot belang dat u uw medicatie dagelijks correct inneemt.  Ook belangrijk is dat u 1 jaar na de vaststelling en nadien om de 3 jaar een controle gastroscopie ondergaat om de slokdarm opnieuw te laten bekijken en meestal ook nieuwe biopsies (staaltjes van het ontstoken slijmvlies) te laten nemen.  We kunnen immers microscopisch de evolutie naar kanker  beoordelen en zonodig reeds in het stadium vooraf aan kanker ingrijpen, meestal zelfs zonder nood aan operatie. Het resultaat hiervan zal u telkens na enkele dagen bij uw huisarts dienen te bespreken.  Afhankelijk van dat resultaat wordt beoordeeld wanneer u dan precies op controle moet komen.