Artsen

Wij zijn een associatie team van vier geneesheren, gespecialiseerd in gastro-enterologie en hepatologie, dwz. in maag-, darm-, leverziekten en proctologie, evenals gezwelziekten in deze discipline (digestieve oncologie), endoscopie en functiemetingen (ph-metrie, impedantiemeting, lactose ademtest).