Acute Pancreatitis

Acute pancreatitis is een plotse ontsteking van de alvleesklier, die kan variëren van licht tot levensbedreigend.

Oorzaken
  • galstenen
  • alcoholisme
  • hoge lipidenspiegel van het bloed, in het bijzonder van triglyceriden
  • beschadiging van de alvleesklier door een operatie of endoscopie (ERCP)
  • beschadiging van de alvleesklier door een bot of penetrerend voorwerp
  • alvleesklierkanker
  • erfelijke pancreatitis
 
Symptomen
 

Vrijwel iedere patiënt met acute pancreatitis heeft last van ernstige pijn midden in de buik. De pijn straalt vaak uit naar de rug. Hoesten en diepe ademhaling verergeren de pijn, terwijl rechtop zitten en voorover leunen enige verlichting kan geven. Bij ernstige acute pancreatitis (necrotiserende pancreatitis) kan de bloeddruk zo sterk dalen dat de patiënt in shock raakt. Ernstige acute pancreatitis kan levensbedreigend zijn.

Diagnose
 

Vanaf het begin van de ontsteking nemen amylase en lipase gewoonlijk toe om na meerdere dagen weer naar normale waarden terug te zakken. Echografie kan galstenen in de galblaas en soms in de galbuis zichtbaar maken. Ook kan zwelling van de alvleesklier worden waargenomen. CT-scan en MRI-scan tonen heel goed veranderingen in de grootte van de alvleesklier.

Behandeling
 

De meeste patiënten met pancreatitis worden in het ziekenhuis opgenomen. Als de patiënt aan milde acute pancreatitis lijdt, moet hij nuchter blijven omdat eten de alvleesklier tot enzymproductie aanzet. De patiënt krijgt intraveneus voeding en vocht toegediend. Iemand met ernstige acute pancreatitis belandt doorgaans op intensieve zorgen. Infectie van een ontstoken alvleesklier vormt een risico. Enkel in dat geval worden antibiotica toegediend. Soms ontstaat in de alvleesklier een pseudo-cyste die zich vult met alvleesklierenzymen, vocht en weefselafval.

Wanneer acute pancreatitis een gevolg is van galstenen, dient een ERCP te gebeuren met endoscopisch verwijderen van de galstenen. Nadien dient de met stenen gevulde galblaas operatief te worden verwijderd.